CÔNG TY CỔ PHẦN PTK VIETNAM

Địa chỉ: Tòa nhà PTK – Thị trấn Lim – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0916.311.879 – 0911.311.879 – 0918.311.879

Email: congtyptkvn@gmail.com